HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

Kiểm soát đơn hàng dễ dàng
với ứng dụng NascoExpress

Download ngay ứng dụng Nasco Express của chúng tôi trên
Google Play và Apple Store để:

TRA CỨU ĐƠN HÀNG
NHANH CHÓNG HƠN
TẠO YÊU CẦU GỬI HÀNG
DỄ DÀNG HƠN
CẬP NHẬT NHANH NHẤT
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Hướng dẫn đăng ký sử dụng
Ứng dụng NascoExpress

Thật đơn giản để sử dụng ứng dụng Nasco Express

1

Tải và cài đặt ứng dụng Nasco Express
trênApp Store hoặc Google Play

2

Lựa chọn mục đích sử dụng
tra cứu vận đơn, yêu cầu gửi hàng...

3

Nhập thông tin cần thiết theo form yêu cầu

4

Hoàn tất yêu cầu sử dụng

Cài đặt ứng dụng NascoExpress
ngay hôm nay


?

 +  Trợ giúp

Trợ giúp